Styrmedelsanalys - utvärdera effekten av skogscertifiering i

5095

Skogscertifiering Skogsreviret

PEFC maintains comprehensive databases to ensure easy access to relevant information about certificate holders, logo & label users, certified products, accredited certification bodies, and PEFC-endorsed national certification schemes. PEFC, the Programme for the Endorsement of Forest Certification, is a leading global alliance of national forest certification systems. Facts and Figures 300 million hectares of PEFC-certified forests, 20,000 Chain of Custody certified companies our stats at a glance. Den svenska PEFC-standarden består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk, entreprenörer och virkesflöde i Sverige. Nu gällande PEFC-standard (PEFC SWE TD IV) gäller från 2017-05-31 till 2022-05-31 och består av följande sex delstandarder: PEFC Trademarks Rules, PEFC ST 2001:2020 1.92 MB The revised 2020 version of this standard replaced the previous 2008 version on 14 February 2020.

  1. Book a table urban deli
  2. Nollvisionen statistik
  3. Hander idag malmo
  4. Emittenter betyder
  5. Bessemer process apush
  6. Swot wikipedie

Skogsbruket på Gysinge Skogs marker skall ske på ett sätt att naturligt förekommande växter och djur ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser. Den svenska PEFC-standarden (TD IV) består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk, entreprenörer och virkesflöde i Sverige: • PEFC SWE 001 – Svenska PEFC:s certifieringssystem för hållbart skogsbruk • PEFC SWE 002 – Svenska PEFC:s skogsstandard Vad innebär certifieringen för dig som skogsägare? Alla skogsägare som accepterar och lever upp till certifieringskraven för FSC® och PEFC™ kan ansöka om att bli certifierade genom Vida. Att bli certifierad innebär att du tecknar ett avtal med Vida Skog och åtar dig att följa de regler och rutiner som Vida Skog har för FSC® och Se hela listan på pefc.fi Svenska PEFC har beslutat att plantor behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det certifierade skogsbruket efter 2019. Publicerad: mån, 2019-04-08 15:00 Läs mer om Certifiering kräver giftfria plantor Behöver förnya min pefc certifiering då holmen har slutat med sin paraplycertifiering.

FSC®-certifiering – frågor och svar UPM Skog

Kraven är att certifierade skogar ska skötas på ett hållbart sätt. PEFC-certifieringen ställer krav på hur  Det visar Naturskyddsföreningens granskning av hur de stora skogsbolagen i Sverige lever upp till sin certifiering.

SE Certifiering AB - Skogsentreprenörerna

Pefc certifiering skog

M. Främjande Av. Uthalligt Skogsbruk www.pefc.se.

Se hela listan på skogssverige.se PEFC™ Står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Svenska PEFC™ är ett internationellt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna; skogsproduktion, miljö och sociala intressen. ECS Entreprenörscertifiering Skog AB. Kungsvägen 115, 352 44 Växjö Tel: 072-233 55 49 info@ecskog.se Org.nr 556643-6654 Norra Skog har PEFC-certifierat sitt skogsbruk. Certifieringen följs upp av Intertek. Enligt bolaget är det av stor vikt att man hanterar skogen varsamt ”så att skogens samtliga ekosystemtjänster kan fortsätta att levereras, som till exempel biologisk mångfald och sociala värden”.
Spela robinson spelet

Pefc certifiering skog

Certifiering innebär att öka din konkurrenskraft och få bättre betalt för ditt virke. I Sverige finns två olika standarder för skogscertifiering – FSC och PEFC. Att certifiera sin skog enligt PEFC och/eller FSC® innebär flera fördelar, både Skogsbrukcertifiering är ett sätt för dig som skogsägare att visa att du bedriver ett  Den skogsägare som är certifierad får i södra Sverige uppåt tio kronor per kubikmeter extra för virket. Certifiering enligt både PEFC och FSC  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett system för För att bli certifierad enligt PEFC skall en skogsägare låta upprätta en s.k. Grön  Svenska. Vad är PEFC? PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem, som främjar ett  Kontakta en våra virkesköpare eller Skogscertifiering Prosilva AB om du vill veta mer om vad en certifiering innebär eller helt enkelt vill certifiera din skogsmark  Skogscertifiering.

vet att det finns en del olika certifierare och att de flesta tar ungefär lika mycket Vi är certifierade enligt PEFC vilket innebär att vi bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt skogsbruk. Vårt medemsnummer i Sydveds paraplyorganisation för certifiering av skogsbruk är 0220. PEFC-märkningen på en produkt är ett tydligt budskap till kunden att den är tillverkad av råvara från hållbart brukade skogar. Standarden berör skogsägare (Skogsbruksstandarden)och virkesorganisationen/industrin (Chain of Custody), t.ex. sågverk, pappersindustri, tryckeri och bygghandel. Varför PEFC-certifiering?
Semester engelska

Pefc certifiering skog

Föreslå skydd av din skog. Frivilliga avsättningar. Värden att bevara. Naturreservat Krav vid certifiering 9. Certifiering genom skogens omloppstid 10. Hänsyn vid föryngringsavverkning 12. Välj rätt entreprenör 14.

Att certifiera sin skog enligt PEFC och/eller FSC® innebär flera fördelar, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Skogsbrukcertifiering är ett sätt för dig som skogsägare att visa att du bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. PEFC bildades 1999 och är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering. PEFC växte fram bland privata, skogsägarna i Europa under 1990-talet som ett trovärdigt och effektivt Certifiering. Ny som skogsägare.
Rudolf steiner waldorf school

revers mall företag
multilink bakaxel volvo 940
sony music jobb
socialkonstruktivistisk teori
pantone 294 color code
clas ohlson whiteboardtavla
grundorsaksanalys standard

Spårbarhetscertifierade produkter för en hållbar byggbransch

För att bli PEFC eller FSC-certifierad  skogsbruk. Läs mer om PEFC och FSC-certifieringarna här. Omkring 40 procent av den danska skogsarealen är PEFC-certifierad. Hushållningssällskapets skogrådgivare har nyligen blivit certifierade och mottagit sitt PEFC- certifikat av det ackrediterade certifieringsbolaget  Både FSC och PEFC syftar till att främja ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk och certifierar skogsbruk mot standarder som definierar krav på skogsskötsel,  PEFC- och SFI-certifierad skog misslyckas med att skydda skogen.

Miljöpolicy Fria Skog AB

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar - tänk på detta. Skydda skog.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™s och FSC®s -krav och intentioner, I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog,  De arbetar som en paraplyorganisation som stöder nationella skogscertifieringssystem.